آهنگهای ویژه

 • دانلودآهنگشادشاهسونی+اهنگهالایهمدانی

  دانلود آهنگ شاد شاهسونی + اهنگ هالای همدانی

 • آهنگ بهشت من از سهیل رحمانی

 • آهنگ فرمانروا از ایوان بند

 • آهنگ کنارت از مستر کیارش

 • آهنگ قایم موشک از امیرعباس گلاب

 • آهنگ آنابل از اوتلاو

 • آهنگ خورشید و ماه از حامیم

 • آهنگ زمین از کسرا

 • آهنگ دو صفر دو صفر 00:00 از کمیا

 • آهنگ مال تو نیست از مشکات

 • ریمیکس تایم لپس 13 از دی جی طاها

 • آهنگ کردی دیاری خدا از نوید زردی

 • ریمیکس پاسپورت 121 از دی جی سپی

 • ریمیکس ویکند 11 از دی جی فره (نوستالژی)

 • آهنگ نرمال از شایان اشراقی و امیروسین

آهنگ خط خاموش از آبراهام

0

آبراهام آهنگ خط خاموش

دانلود آهنگ جديد آبراهام بنام خط خاموش

Download New Music Abraham – Khate Khamosh

آهنگ خط خاموش از آبراهام

اهنگ جدید آبراهام خط خاموش

متن آهنگ خط خاموش

 

ﻳﻪ ﺧﻄ ﺧﺎﻣﻮش
دﻳﮕﻪ ﻧﻴﺴﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﻛﻪ ﭼﻰ ﺑﭙﻮﺷﻰ !!
ﺑﺮو راﺣﺖ دوراﺗﻮ ﺑﺰن…
اصلاً ﺑﻪ درک ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎی ﺗﻨﮓ ﻣﻴﭙﻮﺷﻰ
ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ ﺷﻮﻧﻪ ﻛﻦ ﻣﻮﻫﺎی ﻣﺸﻜﻰ ﺗﻮ
ﭘﺎﺷﻮ ﺑﭙﻮش ﺳﺮ ﻛﻦ ﺷﺎل زرﺷﻜﻴﺘﻮ
اﺗﻮ ﺑﻜﺶ ﻣﻮﻫﺎﺗﻮ دم اﺳﺒﻰ ﺑﺒﻨﺪ…
ﺻﺪﻗﻪ ﺳﺮ ﺗﻮ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻟﺒﺎﺳﺎم ﻣﺸﻜﻰ ﺷﺪ
ﭼﻴﻪ ﻣﻴﺨﻮاﺳﺘﻰ ﺑﺮی ﺑﺎز ﺗﻮ ﺗﻬﺶ !!
ﻣﻨﻢ ﻫﻤﻮن آﺑﺮاﻫﺎم ﭘﺎﺳﺘﻮرﻳﺰم
ﻇﺎﻫﺮت ﺧﻮب ﺑﻮدا ﻣﺜﻞ ﻓﺮﻣﻮﻫﺎت…
ﺑﺎ ﺗﻮ روزاﻳﻰ ﻛﻪ دﻟﻢ ﻧﻤﻴﺨﻮاﺳﺘﻮ دﻳﺪم !!
ﻫﻴﺲ ﻫﻴﭽﻰ ﻧﮕﻮ ﺑﺮﻳﻢ ﺳﺮ اﺻﻞ ﻣﻄﻠﺐ…
ﭼﻴﻪ اون ﻳﻜﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﺖ دﺳﺖ رد زد
آﻫﺎ ﺑﺮﮔﺸﺘﻰ ﭼﻴﻮ ﻋﻮض ﻛﻨﻰ
ﺗﻮ ﻛﻮﭼﻪ ﺷﻮ ﺷﺒﺎ ﭘﺮﺳﺖ ﻣﻦ !!
ﻛﺎش ﺑﻪ ﺟﺎ آدم ﺑﺮﺳﻪ ﻛﻮه ﺑﻪ ﻛﻮه…
ﻣﻘﺼﺮ ﻛﻰ ﺑﻮدش ﺧﺪاﻳﻰ ﺗﻮ ﺑﮕﻮ…
ﺗﻮ ﺑﮕﻮ ﭼﻘﺪ ﺳﺮت ﻧﺪاری ﻛﺸﻴﺪم
ﻛﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ ﭘﻴﺮﻣﺮد اﻟﺎن ﻛﻨﺎرت ﺑﺸﻴﻨﻢ !!

لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها