آهنگهای ویژه

 • دانلودآهنگشادشاهسونی+اهنگهالایهمدانی

  دانلود آهنگ شاد شاهسونی + اهنگ هالای همدانی

 • آهنگ بهشت من از سهیل رحمانی

 • آهنگ فرمانروا از ایوان بند

 • آهنگ کنارت از مستر کیارش

 • آهنگ قایم موشک از امیرعباس گلاب

 • آهنگ آنابل از اوتلاو

 • آهنگ خورشید و ماه از حامیم

 • آهنگ زمین از کسرا

 • آهنگ دو صفر دو صفر 00:00 از کمیا

 • آهنگ مال تو نیست از مشکات

 • ریمیکس تایم لپس 13 از دی جی طاها

 • آهنگ کردی دیاری خدا از نوید زردی

 • ریمیکس پاسپورت 121 از دی جی سپی

 • ریمیکس ویکند 11 از دی جی فره (نوستالژی)

 • آهنگ نرمال از شایان اشراقی و امیروسین

آهنگ تولد از یاسر بینام

0

یاسر بینام آهنگ تولد

دانلود آهنگ جديد یاسر بینام بنام تولد

Download New Music Yaser Binam – Tavalod

آهنگ تولد از یاسر بینام

اهنگ جدید یاسر بینام تولد

متن آهنگ تولد

 

اﻳﻨﺠﻮری ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﻴﺸﻢ
اوﻧﺠﻮری ﺑﻢ ﻧﮕﺎ ﻧﻜﻦ
ﺗﻮﻟﺪت ﻣﺒﺎرک ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﺑﻪ دﻧﻴﺎ ﺣﺎل دادی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ اوﻣﺪی
ﻳﻪ روزاﻳﻰ ﻗﻮی و ﻳﻪ ﺷﺒﺎﻳﻰ ﺿﻌﻴﻒ
ﺑﺎﺗﻮ اون اوﺿﺎع ﺳﻤﻰ ﺷﺪ اﻳﻦ روزای ﻣﺠﻴﮏ
ا وﻗﺘﻰ اوﻣﺪی ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻣﻴﺨﻨﺪم
ﺗﺎ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﺑﻰ ﻫﺪف ﻣﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻴﮕﻢ ﻧﻪ
ﻣﺮﺳﻰ ﻛﻪ ﻣﺚ ﻣﺎه دور ا دﺳﺘﺎﻳﻰ
ﺳﻔﺖ ﺳﺮ ﭘﺎﻛﻴﻪ ﺗﻮ ﻣﻦ ﺑﺎﻫﻤﻪ ﻣﻴﺒﻨﺪم
اﮔﻪ ﺑﻮده ﻛﻤﺒﻮد ﻫﺮ روز
ﭘﻮﻟﺎ ﻛﻢ ﺑﻮد ﺑﺪ ﺑﻮد
اوﺿﺎم اﮔﻪ ﺳﺦ ﺑﻮد ﺗﻠﺦ ﺑﻮد
ﻋﺸﻖ ﺑﻮد ﺗﻮ اون ﻧﮕﺎه (ﻤﺮﻣﻮز) ﻫﻨﻮز
ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎﻳﻴﺎم اوﻣﺪی زﻳﺮ ﻣﺎه ﻛﺎﻣﻞ
ﮔﻔﺘﻰ ﻣﻦ ﻫﺴﺘﻢ . ﺑﺪه ﻓﻖ ﺑﻰ ﺻﺪا اداﻣﻪ
ﺗﺎ واس اون ﺑﺎﻟﻜﻨﻪ ﺑﻰ ﺳﺘﺎره ﺳﺎﻛﺖ
ﺑﺎﻟﺎﺧﺮه اﻳﻦ ﻃﻬﺮان ﻳﻪ ﺳﺘﺎره داد ﺑﻢ
داﻏﻢ ﻣﺚ ﺷﻤﻌﺎ ﻛﻪ ﻣﻴﺴﻮزن
ﻫﻴﭽﻰ ﻧﻤﻴﮕﻢ ﻟﺒﺎﻣﻮ ﻣﻴﺪوزم
ﭼﺸﺎم ﺗﻮ ﭼﺸﺎ ﻛﺎﻣﻠﺎ ﻣﺤﻮت
ﻓﺮم ﺧﺎص روی ﻟﺒﺎﺗﻮ ﻣﻴﺒﻮﺳﻢ
ﻳﻜﻢ ﺟﻠﻮم را ﺑﺮو ﺑﺮﻗﺺ
ﭘﺎﺷﻮ را ﺑﺮو ﺑﺮﻗﺺ
ﺑﻪ ﺑﻪ ﭼﻰ آﻓﺮﻳﺪه
ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻨﻈﻴﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﻰ ﻧﻘﺺ
ﻣﺮﺳﻰ ا ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﻛﻪ ﺳﺨﺖ ﮔﻴﺮو ﭼﺘﻪ
ﻛﻪ داده از ﻳﻪ ﺧﺎﻧﻢ اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮو ﺑﻬﺖ
ﻣﺮﺳﻰ از اون دوﺳﺘﺖ ﻛﻪ آﺷﻨﺎﻣﻮن ﻛﺮد
از ﺑﺎﺑﺎت ﻛﻪ اوﻧﺸﺐ اﻳﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤﻮ
اﻳﻨﺠﻮری ﻋﺎﺷﻘﺖ ﻣﻴﺸﻢ
اوﻧﺠﻮری ﺑﻢ ﻧﮕﺎ ﻧﻜﻦ
ﺧﺎﻃﺮت ﻋﺰﻳﺰه
اﻟﺎن ﺗﻮ ﺑﻐﻠﻢ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﻣﻪ

لینک کوتاه

اشتراک گذاری

در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاه ها